Jak se Cestuje? Jak probíhá sezení? 

 

Před sezením  

Před prvním sezením doporučuji seznámit se s průběhem procesu, který je popsán v knize Cesta. Můžete na sobě pozorovat zvýšenou citlivost a napětí s blížícím se termínem objednání. Vaše tělo a duše se podvědomě začínají připravovat na proces. Všechno je v pořádku, samotný proces je pak obvykle spontánnější. Pro snadnější přístup k vlastním emocím je vhodné se den před procesem zaměřit na své tělo, dopřát mu dostatečné uvolnění meditací, jógu apod. Před procesem si dopřejte lehčí stravu, vyhněte se požití alkoholu, kávy a všech povzbuzujících látek. Právě tyto životabudiče tlumí například pocit slabosti, nedostatku energie, bezradnosti a následně pak můžou způsobit zablokování a neochotu otevřít se a procítit své emoce.

 

Cesta 

Součástí sezení je úvodní rozhovor: ujasnění problému, tématu, záměru.

Samotný proces Cesty probíhá v uvolněném stavu, za plného vědomí (nejedná se o hypnózu). Sedíte v křesle se zavřenýma očima.  Sezení je bezkontaktní. Terapeut vás doprovází na cestě k místu spojení se s vaším vlastním zdrojem, odkud získáte přístup k procesu léčení.  Klient je teraputem zaveden k uložené vzpomínce na situaci, která je (většinou aniž bychom to tušili) příčinou jeho potíží. Po jejím zpracování a "přeprogramování", je klient veden procesem čištění a uzdravování a pak navrácen do plného vědomí.

Cesta nám pomůže se zkontaktovat se stejnou částí naší bytosti, která vytvořila původní program v buňkách. 

 

Tento proces probíhá na hluboké buněčné úrovni, proto je tato metoda mnohem efektivnější než běžně používané psychoterapeutické metody. To, co jindy trvá měsíce a roky intenzivní psychoterapie, to dokáže Cesta za několi dnů či týdnů. Někdy stačí jeden proces Cesty, aby se klient zbavil mnohaletých potíží. Obvykle je však potřeba absovovat několik procesů.  Jedná se o cestu k uzdravení, návrat do rovnováhy.

 

Cesta je dostupná pro každého. Nepotřebujete více víry, schopností, představivosti nebo speciální přípravu. Každý člověk má neomezený přístup ke svému vědomí a svým buňkám. Potřebné informace, zde uložené, se objeví. Stačí se jen uvolnit a hrát si s tím, co přijde.

 

 

Po procesu

Po procesu na sebe buďte vlídní. Doporučuji dodržovat pitný režim. Stále se vyhýbejte alkoholu. I po fyzickém ukončení procesu uzdravování pokračuje, tělo stále uvolňuje procesem odblokované odpadní látky, dochází k detoxikaci organismu, můžete cítit zvýšenou únavu. Toto doznívání procesu trvá přibližně jeden, dva dny, u některých  lidí s fyzickým onemocněním maximálně týden, potom se tělo dostává do harmonického  stavu. Dopřejte si proto pouze lehčí jídlo a dostatek odpočinku, stačí se této očistě těla podřídit a netlumit jí chemickými léčivy. Vystavování se každodennímu pracovnímu vypětí a stresu je bezprostředně po procesu nežádoucí, je lepší strávit zbytek dne v klidu, ideálně ve vaně. Každý proces je specifický a u každého klienta probíhá individuálně. Nic nehodnoťte a každou následnou reakci těla nebo mysli jenom otevřeně přijímejte.

Zdravým změnám prospívá, pokud je sledujeme. Zpětná vazba doslova kotví vše nové a zdravé do života. Abych se ujistila, že se klientům daří dobře, domlouváme si 3 kontakty v půběhu 1 měsíce. Většinou do 2 dní, po týdnu a po měsíci. Je na dohodě, zda se bude jednat o mailový kontakt, telefonát nebo sms.